Predajca

Názov:SpiderNET IT, s.r.o.
IČO:36614521
DIČ:2022201951
IČ DPH:SK2022201951
Mesto:Humenné
PSČ:06601
Adresa:Námestie slobody blok A2
Telefón:057/7723506
E-mail:spidernet@spidernet.sk
Kontakt:Marián Ocilka
Zapísaný na Okresnom súde Prešov, Vložka číslo: 17537/P, Oddiel: Sro

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 051/772 15 97
Fax:
  • 051/772 15 96