PrevádzkareňIKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48
06601 Humenné


: 0918533770
: ikassro2001@yahoo.com

SídloIKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48
066 01 Humenné 1

: 36475891
: 2020025381
: SK2020025381


Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 051/772 15 97
Fax:
  • 051/772 15 96